Det viser en oppdatering fra Nasdaq Salmon Index tirsdag. Oversikten viser at mellomlaksen hadde den største prisøkningen. Oppgangen var på 5,20 kroner per kg, en økning på 12,8 prosent fra