Det viser en oppdatering fra Nasdaq Salmon Index tirsdag. I snitt var prisen 60,09 kroner per kilo, en oppgang på 5,26 kroner per kilo, tilsvarende 9,5 prosent, sammenlignet med uken før.

Oversikten fra Nasdaq viser at det var oppgang for all fisk, bortsett fra for den aller største.

IntraFish meldte fredagen før at prisene var opp. Rapportene for denne uken er at det er en kraftig prisoppgang på rundt 10 kroner. Årsaken er fridagen mandag i Norge og at mye algefisk er tatt ut av markedet.

NASDAQ SALMON INDEKS uke 23

Vektklasse (kg)

Pris (NOK/kg)

Endring 1 uke

Distribusjon %

1–2

42,45 1,89 1,51

2–3

49,59 3,22 14,26

3–4

56,86 5,16 22,62

4–5

60,80 4,42 26,51

5–6

65,05 5,41 15,79

6–7

68,26 3,10 8,26

7–8

68,50 3,69 6,62

8–9

67,83 1,22 3,32

9+

63,44 -1,31 1,11

NQSALMON

60,09 5,26

(Kilde: Nasdaq Salmon Index)

Nasdaq Salmon Index
  • Er en vektet snittpris basert på rapporterte salg gjort av et utvalg norske lakseeksportører og lakseprodusenter
  • Skal være representativt for den totale eksporten fra Norge
  • Er prisen for fersk atlantisk laks, sløyd med hode (HOG)
  • Måles FCA Oslo. For å finne prisen oppdrettere får, må en trekke fra kostnader til transport og terminal. Dette er vanligvis rundt 0,70 kr/kg
  • Danner grunnlaget for oppgjøret av forward-kontrakter gjort på Fish Pool.
  • Publiseres hver tirsdag ettermiddag av Fish Pool.

Kilde: Fish Pool / Marine Harvests industry handbook 2015


---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.