Det viser en oppdatering fra Nasdaq Salmon Index tirsdag. I snitt var prisen 60,09 kroner per kilo, en oppgang på 5,26 kroner per kilo, tilsvarende 9,5 prosent, sammenlignet med uken før. Oversikten fra