Det nærmar seg påske med stormskritt, og det merkast når vi denne fredagen skal prøve å finne ut kva lakseprisen ligg på. Nokre svarar ikkje, nokre seier dei ikkje er på jobb, og andre seier dei ikkje skal slakte ut neste veke, og dermed heller ikkje veit noko om prisen.

LAKSEPRISEN
  • Fredag ettermiddag inngås kontrakter for mye av neste ukes handel i spotmarkedet for fersk laks
  • Prisene varierer vanligvis mellom ulike vektklasser og produksjonsområder, og kan også variere, avhengig av hvilket marked fisken selges til, samt hvilken ukedag den skal leveres.