Det viser en oppdatering fra Nasdaq Salmon Index tirsdag. I snitt var prisen dermed ned knappe 4 prosent sammenlignet med uken før. På fire uker har prisene dermed falt nærmere 15