Ved 14-tiden er det foreløpig ikke gjort så veldig mange handler, men indikasjonene er klare.

Mens det torsdag og fredag morgen så ut til å bli en prisoppgang fra forrige fredag, er det nå forventninger om en relativt flat utvikling.

– Selv om det er lite fisk som tas opp, er det grenser for hvor mye prisene kan stige, sier en lakseoppdretter.

Han sier at det sterke markedet trolig skyldes at mange venter med å slakte. Det fordi at lakseoppdretterne ønsker å optimalisere produksjonen, ved å benytte mest mulig av de såkalte MTB-grensene sine.