– Vi har ikke solgt noe ennå, og det er meldinger om store sprik mellom hva oppdretterne krever og hva eksportørene vil betale,