– Det er en del som prøver seg et par-tre kroner ned, men det er ikke realistisk. Det vi har solgt til nå,