Forrige uke kunne kilder til IntraFish fortelle at lakseprisene holdt seg høye. Den siste tiden er det meldt om laksepriser over hundre kroner for den største fisken. Én eksportør mente at situasjonen ikke var bærekraftig og at det trakk ut forrige uke.

En eksportør IntraFish har snakket med kan neste ikke huske sist prisene var så høye og etterspørselen så lav.

– Alle kjøper mye mindre denne uka, og videreforedling kan man bare glemme. Det er ikke mulig å tjene penger på det.