– Vi har mye fisk som skal ut, men vi har ikke solgt noe enda til å kunne si noe om pris, sier en oppdretter i 13.20 tiden.

Og at det er mye fisk tilgjengelig bekreftes av flere eksportører, som også viser til et prisbilde som maks endrer seg 1–2 kroner den ene eller andre veien denne fredagen.

– Faktumet er at det fores mer enn det slaktes. Det er en enorm tilvekst, men det kommer slike perioder med mer volum, sier en eksportør.