I snitt var prisen 51,20 kroner per kg, en oppgang på 5,50 kroner per kg fra uken før. Det viser en oppdatering fra Nasdaq Salmon Index tirsdag. Oversikten viser at laks under 6 kg