Uken preges av en nedgang i alle vektklassene, med den største prisnedgangen for laks på 7–8 kilo. IntraFish meldte fredagen før at det var laks overalt og et prisfall ned mot 40-45 kroner for mellomlaksen. Og prisnedgangen ser ut til å vare ved. Denne uken har