Til og med uke 24 (midt i juni 2019) er det solgt 634.462 tonn fôr. Kvantumet fordeler seg på 570.637 tonn på