I veke 19 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 61,94 kr/kg, ein nedgang på 1,4 prosent samanlikna med veka før, viser tal frå Statistisk sentralbyrå. Til samanlikning var spotprisen Nasdaq Salmon