Mens prisene på de vanlige industri-størrelsene på laks faller, melder en eksportør i Midt-Norge om «typiske julepriser» for den største fisken.

– Det er fort 10-15 kroner per kilo opp fra denne uken, men det er store sprik. Alt avhenger av når det leveres, hvor det pakkes og om en har tilgjengelig flytransport, sier han.

Eksportøren har ikke gjort noe av de andre vektklassene, og «har ikke peiling» på hva prisen ligger på der.