Samtidig var eksportvolumet av fersk laks på 18.839, noe som tilsvarer en oppgang på 12,4 prosent fra uken før. Også sammenlignet med samme uke i fjor økte volumet, med 8,5 prosent.