Bruk av kobberimpregnering i nøtene var økende i mange år. Da Tom N. Pedersen begynte hos fylkesmannen i Hordaland (nå Statsforvalteren i Vestland) i 2011 sto det ikke på prioriteringslisten under tilsyn. Samla bruk av kobberimpregnering på landsbasis i 2013 var 1061 tonn. Ellers som fylkesmannen viste til den gang, hver laks som ble produsert førte til utslipp av koppermengde tilsvarende innholdet i en 50-øring. Pedersen har jobbet mot dette siden den gang, og ser at man nå er på riktig vei.