– Det har vært en travel høst, og vi har fått mange bestillinger for å følge opp avvikene fra Riksrevisjonen, sa Matilsynets Lise C. Rokkones fra scenen på Tekmar i Trondheim tirsdag. Med NRK Brennpunkt på slep skulle hun snakke om fiskevelferd.

– Oppdrett av laksefisk er Norges suverent største husdyrhold. Rundt 450 millioner laks ved utgangen av 2022 i norske merder. Snittdødelighet i sjø var på 15 prosent, sa Rokkones, Seksjonssjef fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet.

Hun understreket også at dødelighet isolert ikke er et entydig tegn på at fisken har det bra.