Rønning var ikke snauere enn at han like godt ønsket seg