Foto: Kay Åge Strøm-Grøtan

– Jeg kommer fra en fiskerkjøperslekt, så jeg har fisk i blodet, sier Tarald Sivertsen til IntraFish.

I nesten 15 år var han én av laksenæringens fremste frontfigurer. Bak ham er det tre generasjoner fiskekjøpere i familien, og både far og farfar drev fiskemottak, rekefabrikk og landhandleri i Steigen i Nordland.

Allerede som 13-åring hadde Tarald Sivertsen sin første sommerjobb på Tysfjord Ørret- og Laksefarm. Det var lokal gründer Harald Kristiansen som eide farmen, og her jobbet Sivertsen somrene 1973 og 1974.