– Det er en fabelaktig imponerende industri med enorm utviklingstakt og mye kunnskap, men det er en industri som har ett grunnproblem; at den er mer opptatt av å vokse enn å innhente seg selv med løsninger på de problemene den skaper.

Det sa Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant for Miljøpartiet de grønne under Sjømatpulsen tirsdag. Debatten ble holdt under Havexpo på Straume, Norges nest største havbruksmesse. Sjømatpulsen er et arrangement i regi av IntraFish, Fiskeribladet og Tekfisk, og temaet for debatten var bærekraft og vekst.