– Vi må unngå problemet med personlige kvoter fordi man vet aldri hvor mange sportsfiskere som fisker i ei elv. Summen kan bli at gytebestandene svekkes. Derfor ønsker vi å bidra til en nasjonal diskusjon om at myndighetene innfører en annen måte å forvalte vill laksefisk på, sier faglig leder Atle Frøysland i foreningen til IntraFish.

– Slike kvoter må fastsettes i dialog mellom elve- og grunneierlag og myndighetene. Vassdragene er ulike, så kvoter må være tilpasset lokale forhold, sier Frøysland.