Denne uken har Statens vegvesen gjennomført en storkontroll mot vogntog som transporterer fisk. Det har skjedd flere steder i landet, og resultatet var nedslående.

- Mange av kjøretøyene som ble stoppet hadde unormalt høy kjøling på lasterommene sine. Alt fra - 26 grader til rundt - 10. Det vi normalt ser er at kjølingen står på mellom 0 og -2 grader. Første dag i kontrollen fikk vi tilbakemelding fra en sjåfør om at han hadde fått melding fra sin arbeidsgiver om at Statens vegvesen skulle ha storkontroll med fokus på avrenning denne uken. Han ble derfor oppfordret til å ha på tilstrekkelig kjøling. Statens vegvesen jobber kontinuerlig med trafikksikkerhet og rettferdige konkurransevilkår til næringen. Da er det skuffende at det oppfordres til å ha på tilstrekkelig kjøling nå når det som oftest ikke er slik ellers, sier Kim Ruben Våge i Statens vegvesen i en melding.

109 biler måtte stå til avrenningen av blodig fiskevann hadde stanset.

Avrenning fra lasten kan skape trafikkfarlige forhold. På sommeren skaper det glatt veibane, som kan være særlig farlig for motorsyklister og syklister, mens det på vinteren kan føre til ising på veien.

Næringen deltok

Salmar, Mowi og bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene deltok i kontrollen. Det gjorde også politiet.

- Det er veldig bra at oppdrettsnæringen deltok på kontrollen. Da fikk de selv se omfanget av avrenningen, hvilken utfordring den skaper, og hvor trafikkfarlig den er. At de deltok sender et sterkt signal om at det må bli en løsning på dette snart. Avrenningen kan skape potensielt mange trafikkfarlige situasjoner. Vi kan ikke vente til ulykken skjer, før vi gjør noe med det, sier Våge.

Han varsler en ny storkontroll i 2023, og forventer en klar forbedring.