Bransjeorganisasjonen Salmon Chile oppgir antallet anmeldelser for ran av laksevogntog til 160 siden 2018.

I løpet av årets to første måneder er fire vogntog med laks ranet i Chile. To av vogntogene fraktet laks for lakseprodusenten Salmones Camanchaca, som er notert på Oslo Børs.

Konsernsjef Ricardo García er rasende på landets myndigheter som han mener ikke gjør nok for å stoppe uvesenet.

Ranene av Camanchacas biler skjedde med 15 dagers mellomrom, skriver nettstedet Mundo Acuicola.

Mer enn 30 tonn laks er stjålet.