– Kystrederiene er blitt gjort oppmerksom på en svært uheldig forskjellsbehandling og manglende forvaltning av beredskapsbåter/bløggefartøy. Vi ber med dette om oppklaring rundt flere forhold knyttet til tema for å sikre både fiskevelferd og virksomheter.