Ringvirkninger i sjømatnæringen
  • En rapport laget av Norce, Nofima og Menon Economics på vegne av FHF.
  • Rapporten beregner nasjonale ringvirkninger av sjømatnæringen.
  • Ifølge rapporten består næringen av 47.600 direkte ansatte i fangst, oppdrett, industri og hos spesialiserte leverandører.