Ringvirkninger i sjømatnæringen
  • En rapport laget av Norce, Nofima og Menon Economics på vegne av FHF.
  • Rapporten beregner nasjonale ringvirkninger av sjømatnæringen.
  • Ifølge rapporten består næringen av 47.600 direkte ansatte i fangst, oppdrett, industri og hos spesialiserte leverandører.
  • 46.000 er ansatt gjennom ringvirkninger.
  • I 2020 var det 112 milliarder kroner i verdiskaping, om man inkluderer ringvirkninger.
  • Det har vært en verdiskapningsvekst på 120 prosent siden 2010
Kilde: Ringvirkninger i sjømatnæringen

– Folk bor ikke der det ikke er arbeid, sier Frøya-ordfører Kristin Furunes Strømskag (H) til IntraFish.