Akvaplan-niva jobber på oppdrag fra Stiftelsen Anadrom, som blant annet har fem store oppdrettsselskaper som sponsorer (se faktabokser nederst i artikkelen).

Kartleggingen inngår i Prosjekt Nordland 2026, der stiftelsen vil gjøre fylket til en spydspiss for forvaltningen av vill laksefisk i Norge.

Kartleggingen er utført i samsvar med stiftelsens modell for elveprosjekter.

Deltakere i Lofoten har vært grunneiere, lokale fiskere, organisasjoner og lokale politikere.

Befaring av Vaterfjord-vassdraget i Vågan kommune i Lofoten: Akvaplan-nivas Geir Dahl-Hansen (t.v.) og Eirik Henriksen, samt en grunneier.