Det fremkommer av innkallelsen til Mowis generalforsamling, som skal holdes i Bergen 9. juni.

Den tidligere konsernsjefen Alf ‐ Helge Aarskog ønsker å trekke seg fra stillingen som styremedlem med virkning fra ordinær generalforsamling i 2021.

For perioden 2020–2021 har selskapets styre bestått av følgende aksjonærvalgte medlemmer: Ole‐ Eirik Lerøy (formann), Alf ‐ Helge Aarskog (nestleder), Cecilie Fredriksen, Kristian Melhuus; Lisbet K. Nærø; Bjarne Tellmann og Solveig Stand.

Valgkomiteen foreslår at Ole ‐ Eirik Lerøy, Kristian Melhuus og Lisbet K. Nærø er gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på to år.

Videre foreslår valgkomiteen at Ole‐ Eirik Lerøy gjenvelges som styreleder, og at Kristian Melhuus velges som vara styreleder.

I tillegg foreslår valgkomiteen å velge Nicholays Gheysens som et nytt medlem av Mowis styre, og at Kathrine Fredriksen blir valgt som personlig varamedlem for Cecilie Fredriksen.