– Det er et mål at vi skal klare å produsere uten lus, sier Steingrim Holm.

Han er prosjektleder hos Salmonor, og er ansvarlig for prosjektet Aquatraz. I fjor slo de seg sammen med Midt-Norsk Havbruk som i 2017 fikk fire utviklingstillatelser fra Fiskeridirektoratet for å utvikle Aquatrazprosjektet. En semilukket stålmerd med formål om å utvikle ny teknologi som kunne bidra til å løse en del av de miljø- og arealutfordringene som næringen står ovenfor.

I