– Den alvorlige ulykken vil påvirke valg vi tar, antageligvis både bevisst og