Miljøfleksordning eller miljøteknologiordning. Kjært barn har mange navn. Flere næringsaktører har i lengre tid tatt til orde for myndighetene må opprette en ordning hvor en kan få økt produksjonen ved å legge om til semilukkede anlegg i sjø.

Blant dem som har foreslått det er Sjømatbedriftene og Norske Lakseelver, som sammen med Hofseth og Eide Fjordbruk har bedt om at en får bytte en tillatelse til tre tillatelser om en oppfyller visse miljøkrav.