Midt i juli oppgir direktoratet på heimesida si at det hittil i år er registrert 11 bekreftede rømminger fra norske oppdrettsanlegg. Bare 35 er laks, men totalt er det rømt nesten 2.300 oppdrettsfisk.

Det er vanskelig å lese halvårstall ut fra tidligere rømmingsstatistikker, men i hele fjor rømte drøyt 61.000 laks mens 13.000 ble gjenfanget.

2019 var et toppår med nesten 290.000 rømte oppdrettslaks. Drøyt 115.000 ble gjenfanget.

Senest i går, onsdag, havnet flere tusen lakseindivider (smolt) på rømmen i Kirstiansund kommune, etter å ha rømt fra brønnbåten som skulle levere fisken til et oppdrettsanlegg.