– BEWI sin nye fabrikk bygges vegg i vegg med SalMars 20.000 kvadratmeters slakteri InnovaNor på Klubben på Senja. Poenget med denne samlokaliseringen er at BEWI skal produsere EPS-kasser til slakteriet, forteller kommunikasjonssjef Eskil Wahl i BEWI til Hitra-Frøya. EPS-kasser er isoporkasser til å oppbevare fisken i.

Så tett blir naboene at kasser og lokk sendes gjennom veggen til nabobygget, så det ferdige produktet er ute av bygget først når det er emballasje for slaktet laks.