Bjørn Myrseth (77) ble introdusert for oppdrett av regnbueørret