Nylig omtalte iFinnmark en dom i Vestre Finnmark tingrett, der en mann i 30-årene hadde gått til sak mot Cermaq, som han tidligere jobbet for.

I april i fjor ble driftslederen suspendert, før han måneden etter ble avskjediget. Bakgrunnen for dette var at oppdrettsselskapet fikk et anonymt varsel om at han og to andre ansatte hadde brukt kokain, samt produserte og solgte hjemmebrent. Mannen i 30-årene uttalte i en personalsamtale at han stilte seg uforstående til varselet, og argumenterte med at noen måtte være ute etter han.

IntraFish har tidligere omtalt hendelsen, som også er blitt klaget inn til Datatilsynet. Etter varselet valgte bedriften å rusteste sine Alta-ansatte. Ifølge iFinnmark ble tre personer urintestet, noe mannen i 30-årene gjorde på fritiden sin. I etterkant av dette fikk han vite at A-prøven var en hurtigtest, som viste et svakt utslag av kokain. B-prøven ble videre sendt til labundersøkelser. Saken er også omtalt hos iLaks mandag.

Nektet etter råd

Etter A-testen ble vedkommende suspendert med umiddelbar virkning, skriver avisen. Den andre prøven viste senere et negativt resultat, altså at han ikke var påvirket.

Cermaq ba videre om en hårpøve, noe mannen nektet å gjøre etter råd fra Fellesforbundet. Bedriften anså dette som ordrenekt, og avskjediget ham.

For de to andre ansatte kom man i ett av tilfellene til en minnelig løsning, mens den andre ansatte fikk skriftlig varsel.

Vant i retten

Ifølge iFinnmark gikk saken i retten i april, og den tidligere Cermaq-ansatte vant siden frem, altså at avskjeden er urettmessig og kjennes ugyldig. Blant det retten peker på er:

  • At man i tilfeller der det er mistanke om rusmisbruk som påvirker arbeidssituasjonen, så må testingen foregå i forbindelse med arbeidstiden.
  • At Cermaqs retningslinjer og prosedyrer ikke spesifiserer hårprøver som testmetode, samt at dette ikke var et lovlig kontrolltiltak i det aktuelle tilfellet.
  • At det å nekte å avlegge en slik test derfor ikke kan anses som å ha avgitt positiv test.
  • At det ikke foreligger opplysninger eller mistanker om at han har vært ruspåvirket på jobb, eller på fritiden på en slik måte at det har påvirket arbeidssituasjonen.
  • At mannen har fått gode skussmål som leder, samt skryt fra ledelsen.

I tillegg peker retten på at det anonyme varselet er blitt lagt for mye vekt på, noe retten omtaler som «noe vagt og uklart, og i stor grad basert på rykter».

Selv om mannen i 30-årene har oppgitt at hans tillit til Cermaq-ledelsen har fått seg en knekk, så mener retten at bristen ikke er av en slik karakter at arbeidsforholdet trengs å avsluttes. I tillegg er selskapet dømt til å betale han nær 830.000 kroner i erstatning for økonomisk tap og 75.000 i oppreisningserstatning. Selskapet må også ut med over 254.000 i sakskostnader til arbeidstakeren.

– Rett og rimelig

Til iFinnmark sier mannen seg fornøyd med resultatet:

– Vi, familien og jeg, er veldig glade for dommen, uttalte han i etterkant av dommen.

– Jeg tenker at dette var rett og rimelig og at det er riktig at det gikk den veien. Dette er ikke måten å behandle ansatte på, legger han til.

Ifølge avisen har han den siste tiden jobbet for et annet oppdrettsselskap i Finnmark, men at han nå vil begynne hos sin gamle arbeidsgiver Cermaq igjen.

– Jeg har sagt opp jobben jeg har natt, og skal starte igjen i Cermaq. Jeg har ennå ikke hørt noe, men regner med at de tar kontakt ganske snart. Advokatene har kontakt med hverandre, uttalte han tidligere til iFinnmark.

Til avisen har HR- og kvalitetsdirektør Kristin Hurum i Cermaq uttalt at de vil gå grundig gjennom dommen.

– Vi er glade for at retten konstaterer at våre retningslinjer og policy gir klart grunnlag for rusmiddeltesting i arbeidstiden, og ellers om rusmiddelbruken påvirker arbeidet. Havbruk er en bransje med mange risikofylte operasjoner, og vi vil fortsette vårt aktive arbeid mot rus og gjøre det vi kan for å sikre at alle folkene våre er trygge på jobb, sier Hurum til iFinnmark.

Ikke behandlet av Datatilsynet

Datatilsynet bekrefter overfor IntraFish at de har mottatt en klage via LO angående testingen, men at klagen foreløpig ikke er vurdert nærmere. Datatilsynet har for tiden lang saksbehandlingstid.

– Vi får mange henvendelser som gjelder brudd på personvernregelverket i arbeidsforhold, men det er ikke så ofte vi får henvendelser som gjelder rustesting, opplyser fungerende seksjonssjef for private tjenester, Ida Småge Breidablikk, i en e-post.