Etter at norske og skotske lakseaktører ble utestengt fra Russland etter Krim-krisen i 2014, fylte chilenske og færøyske produsenter noe av tomrommet.

Chile har deretter sett på Russland som et strategisk viktig marked, uten at salget har tatt skikkelig av. Chilenerne trenger flere bein å stå på siden 70 prosent av lakseeksporten bare går til tre land: USA, Japan og Brasil.

I 2020 importerte russerne i alt 78.000