- Vi mener det er viktig å redegjøre for jobbene som skapes i denne produktive næringa, og spesielt i fylkene Los Lagos, Aysén og