I oktober møter Eide Fjordbruk, Fjord Drift og Tombre staten i retten. De mener at samtidig som at det røde trafikklyset ble slått på i produksjonsområde fire i februar 2020, så ble de utsatt for en rettsstridig endring av regelverket med tilbakevirkende kraft.

Saken handler konkret om unntaksbestemmelsen i produksjonsområdeforskriften, som gir selskaper som kvalifiserer med særlig lave lusenivåer og få behandlinger, rett til vekst og skjerming mot reduksjon.

Advokat Grunde Bruland, som representerer oppdretterne, opplyser til IntraFish at endringen gjorde at selskapene ikke lenger hadde krav på full skjerming mot nedtrekk, bare delvis.