Chilenske myndigheter vil inndra tre laksekonsesjoner fra produsenten som driver i verdens sørligste fylke, i Region 12 Magallanes. Selskapet blir beskyldt for overproduksjon. I tillegg er det ilagt bøter for nesten 10 millioner kroner.

Men inndragningen av konsesjoner vil ikke tre i kraft før den blir bekreftet av én av landets nylig opprettede miljødomstoler.

Selskapet har anket både inndragning og kjempebot.

Inndraging av disse tre konsesjonene tilsvarer rundt 20 prosent av selskapets produksjonskapasitet og nesten 15 prosent av tildelt areal, ifølge nettstedet Salmon Expert som viser til en analyse utarbeidet av konsuletselskapet Indexsalmon.