Chilenske myndigheter vil inndra tre laksekonsesjoner fra produsenten som driver i verdens sørligste fylke, i Region 12 Magallanes. Selskapet blir beskyldt for overproduksjon. I tillegg er det ilagt bøter for nesten 10 millioner kroner.

Men inndragningen av konsesjoner vil ikke tre i kraft før den blir bekreftet av én av landets nylig opprettede miljødomstoler.

Selskapet har anket både inndragning og kjempebot.