– Det som var litt overraskende for oss var at folk var så positiv til næringen i utgangspunktet. For man har jo hørt at det er mye tyn om oppdrettsnæringen og hvordan de tjener så mye penger. Men i utgangspunktet viser vår undersøkelse at folk er positive, sier Margrethe Aanesen, forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Gjennom en nettbasert undersøkelse blant over 5000 hushold i Norge ville de finne ut hvordan folk flest oppfatter oppdrettsbransjen. Gjennom svarene så de at de fleste er positive, men samtidig veldig opptatt av hvordan det påvirker miljøet.