Onsdag avslørte Salmar planer om å investere en halv milliard i Salmon Living Lab. Et innovasjonssenter for få løst utfordringene med fiskedødelighet og dyrevelferd. Invitasjonen til å være med gikk ut bredt til hele næringen, akademia og innovasjonsmiljøer.

– Årsaken til at vi inviterer inn andre er at vi driver på lokaliteter med konkurrenter i nærheten. Hvis vi ikke gjør det bra på vår lokalitet, eller de på sin, så påvirker det hele området. Derfor er jeg overbevist om at dette vil bli godt tatt imot, sa Salmar-eier Gustav Witzøe til Intrafish.