– I en normalsituasjon setter norsk fiskeri- og havbruksnæring eksportrekord. Vi har økt etterspørsel etter sjømat, vi vet at lakseproduksjonen øker og har med oss inflasjonen som en liten drahjelp. Nå er omikron det store usikkerhetsmomentet. Spørsmålet er hvor lenge dette varer. Når alt åpner, vil det være god utvikling fremover, sa analytiker Finn-Arne Egeness.

Han var en av tre gjester på årets siste Sjømatpulsen, ledet av IntraFish og Fiskeribladets redaktør, Øystein Hage. Foruten Egeness deltok oppdretter Alice Øksheim og styreleder i torskenettverket Cod Cluster, Ørjan Nergaard.

Trenger transport

Men før rekorder kan settes, må fisken faktisk nå markedet. Og det kan være utfordrende.

I november meldte lakseeksportørene at de hadde problemer med å skaffe nok biler til å få all fisken ut i markedet. Det er alltid store mengder laks som skal ut på veien i førjula for å nå det europeiske markedet.

Paneldeltaker Ørjan Nergaard pekte også på logistikk-utfordringer, og sa at dette kan bli en brems i vintersesongen når det gjelder hvitfisksegmentet.

– Allerede nå har aktører utfordringer med å få tak i nok transport, slo han fast.

Korona har ført til logistikkutfordringer og skyhøye fraktrater, noe som også har preget sjømatnæringene. I februar, da skreifisket slo til for fullt, førte mangelen på transport til at flere fiskemottak måtte stenge dørene.

– Transport har vært en utfordring, og jeg tror dette kan bli en stor brems til vinteren, å få fisken fort nok ut i markedet. Det kan være med på å bremse omsetninga, sa Nergaard.

Fikk du ikke med deg torsdagens utgave av Sjømatpulsen, kan du se den her:

Dyrere frakt – mer videreforedling?

Logistikkutfordringene var én av mange problemstillinger gjestene var innom, i et webinar som handlet om sjømatåret vi snart går inn i. Fra publikum kom det spørsmål om de økte transportprisene kan være en driver for å trekke hjem mer videreforedling til Norge.

Produksjonssjef i oppdrettsselskapet Edelfarm, Alice Øksheim, viste til at de allerede har investert i eget foredlingsanlegg i Bodø.

– Vi håper flere kommer til oss, sa hun.

Nergaard er styreleder for en gruppering fiskeriaktører, de fleste av dem på Myre og Båtsfjord, som har satt seg ambisjoner om å skape 1000 nye arbeidsplasser i fiskerinæringa de kommende årene.

– Det er ikke noen tvil om at det er bra at det blir vanskeligere å sende råstoffet ubearbeidet ut av landet. Men vi er avhengig av transport også når vi sender ut bearbeidede produkter. De høye prisene kommer av stor etterspørsel og mangel på transport. Mangelen er langt verre enn prisene, sa Nergaard.

– Aldri klok av skade

Prisutvikling for de store artene var også tema, der Nergaard i forkant av webinaret uttalte til Fiskeribladet at fiskerne trolig kan vente seg torskepriser opp mot 35–40 kroner i vinter.

Etter et år hvor mange i landindustrien har gjort god butikk på vinterens lave råstoffpriser, spår Nergaard at neste år blir et «normalår» med lave marginer.

– Industrien blir aldri klok av skade. De har tjent penger i år, noe som vil føre til knallhard kamp om råstoffet til neste år. Jeg tror flåten derfor vil nyte godt av gode priser, sa han.

Snart to år med korona

– Vi har to tøffe koronaår bak oss, selv om det kanskje ikke kan virke slik når man ser på prisutvikling og eksportutvikling i år, men har dere merket koronakrisen på noe måte, spurte ordstyrer Øystein Hage, henvendt til Øksheim i Edelfarm.

Selskapet produserer årlig 3500 tonn sløyd laks.

– Det ser veldig lovende ut for prisene første kvartal og markedsmessig ser det også veldig hyggelig ut, men Edelfarm har investert 1 milliard kroner i slakteri og nytt smoltanlegg så vi er avhengige av at markedet, valuta og at biologien spiller på lag med oss, svarte Øksheim.

Synspunker rundt oppdrett og formuesskatt har Øksheim også – noe du kan høre mer om i opptaket du finner i midten av saken.