HVA ER DNV?

  • DNV-konsernet viderefører aktivitetene i Det Norske Veritas, stiftet i 1864
  • DNV driver innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, forskning og utvikling
  • DNV er verdens største selskap innen skipsklassifikasjon målt i markedsandeler og i antall ansatte
  • DNV driver i mer enn 100 land og har mer enn 12.000 ansatte. Hovedkvarteret ligger i Bærum
  • Virksomheten retter seg særlig mot kunder i maritim sektor, store deler av energisektoren samt sertifiserings– og akrediteringstjenester rettet mot næringslivet generelt
  • Kilde: Store norske leksikon

Panelet kommer til å bestå av fiskeri- og havbruksrepresentanter som skal diskutere de samme temaene som nylig har vært dekket i IntraFish sin artikkelserie om arealbruk.