– Målet er å gi folk et helhetlig bilde av hva som skjer i havbruksnæringen, sier Øyvind Reinshol.

Havbruksformidleren har dratt med en rekke bergensstudenter ut til Lerøy Vests visningsanlegg ute i Øygarden. Etter 25 minutter i en RIB-båt i høy hastighet og kalde septembervindkast rett i fleisen, er man fremme ved visningsanlegget. Der får studentene, som kommer fra en rekke studieretninger, et innblikk i hvordan ting foregår ute på merdene og på fôrflåten.

– «Kred» til Lerøy

– Alle er tjent med at det er åpenhet om hva som skjer i næringen.