VKM overleverer sine resultater fra en nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold til Mattilsynet i dag. Tilsynet skal bruke vurderingen til å oppdatere råd og advarsler om fisk til den norske befolkningen.

I dagens rapport fra VKM går det fram at helsefordelene av å øke inntaket av fisk til to – tre måltider i uken, oppveier risiko for negative helseeffekter av å få i seg miljøgifter fra fisk. Det gjelder for alle aldersgrupper.

VKM-rapporten
  • VKM har jobbet med en nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold, som er bestilt av Mattilsynet. De ønsker svar på hvilke helsemessige konsekvenser det får dersom befolkningen fortsetter med dagens inntak av fisk, øker inntaket av fisk opp til inntaket som Helsedirektoratet anbefaler, eller reduserer inntaket av fisk og erstatter deler eller hele inntaket med andre matvarer.
  • Mattilsynet skal bruke nytte- og risikovurderingen til å oppdatere råd og advarsler om fisk til den norske befolkningen.

– Rapporten er et omfattende og kunnskapsbasert vitenskapelig grunnlag for å øke dagens inntak av fisk opp til det som er anbefalt ukentlig inntak, uttaler administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, i en pressemelding.

Fisk inneholder næringsstoffer som er bra for helsa, men kan også inneholde miljøgifter og andre skadelige stoffer. VKM har sett på hvilke konsekvenser får det hvis befolkningen fortsetter med dagens inntak av fisk, eller øker inntaket opp til helsemyndighetenes anbefalinger.

VKMs beregninger viser at om man spiser 150 gram i uken, det vil si mindre fisk enn dagens gjennomsnitt, vil det gi flere tilfeller av sykdom eller død i befolkningen.

Beregningene viser også at hvis vi øker fiskeinntaket, og spiser like mye fisk som er anbefalt, reduseres sannsynligheten for en rekke sykdommer som for eksempel hjerneslag, og det blir færre tilfeller av demens og Alzheimer.

– Samlet sett tyder resultatene fra VKM på at både kvinner og menn vil ha positiv helseeffekt av å spise mer fisk og helst øke inntaket opp mot de anbefalte 450 gram per uke, uttaler Godal i meldingen.