Riverence har rundt 400 ansatte; det er vertikalt integrert fra avl, rogn og fôrproduksjon til matfiskoppdrett i ferskvann, foredling, salg og distribusjon. Og det er ni år gammelt.

– Er dere den største landbaserte ørretoppdretteren i verden?

– I global sammenheng er vi et lite oppdrettsselskap, men når det gjelder landbasert oppdrett av ørret i ferskvann, er vi kanskje størst på den vestlige halvkule, i alle fall på de to amerikanske kontinentene, sier konsernsjef Rob Young til IntraFish.

Det mest omtalte landbaserte oppdrettsanlegget i USA er norske børsnoterte Atlantic Sapphire i Florida, men det produserer laks i sjø som er hentet fra store havdjup.