Fiskeridirektoratet har i to omganger sendt ut brev med invitasjon til å komme med innspill til aktuelle områder. Senest i brev 11. februar i år, der de ber om innspill til to områder langs Helgelandskysten, opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding tirsdag.

Områdene det gjelder er Sklinnabanken og Trænabanken. Tidligere har de best om innspill til tre andre aktuelle områder. Norskerenna Sør, Frøyabanken Nord/Frøyabanken Sør og Tromsøyflaket.

I pressemeldingen skriver Fiskeridirektoratet at de har gått gjennom områderapporten fra 2019, og foretatt en oppdatering av analysene rapporten har basert seg på. I tillegg har de fått en utfyllende rapport fra Havforskningsinstituttet som gjelder påvirkning av lus fra noen av havbruk til havs områdene inn mot produksjonsområdene.

Etter gjennomgangen valgte direktoratet ut de tre mest aktuelle områdene for videre utredning og mulig tilretteleggelse for havbruk til havs.

Fristen for å komme med innspill er satt til 6. mars 2022, skriver Fiskeridirektoratet i pressemeldingen.