Fagansvarlig for fiskehelse i Veterinærinstituttet Ingunn Sommerset tror ikke man vil se store endringer i fiskehelsen og sykdomsbildet.

– Jeg tror ikke det vil bli så store forskjeller fra hva vi har sett i 2021. Det ser for eksempel ut som om ILA har etablert seg på et høyere nivå enn før, noe som trolig også vil gjelde 2022. Samtidig meldes det om en fortsatt økning i antall solgte ILA-vaksinedoser, så det blir spennende å se effekten av dette over tid, sier hun.