I dag onsdag la FN fram sin årlige rapport om oppdrett og sjømat: «The State of World Fisheries and Aquaculture 2022».

Den kommer med flere sterke innspill.

Verdens forbruk av sjømat («aquatic animal production») ligger på bare drøyt 2 prosent av verdens totale matforbruk.

Rapporten anslår at veksten i villfangst og oppdrett kommer til å bli rundt 14 prosent fra 2022 til 2030.

- Og den burde vært høyere. Det store bildet er at behovet for mat fra havet øker kraftig, sier Kim Noguera Gabrielli til IntraFish.