Mandag starter ankesaken om trafikklyssystemet, ordningen som styrer hvorvidt oppdrettsnæringen får øke sin produksjon (grønt lys), holde den på nåværende nivå (gult) eller nedjusteres (rødt).

Trafikklyssystemet
  • Norge er delt inn i 13 produksjonsområder (PO'er) som fargelegges annethvert år.
  • Fargen bestemmes blant annet ut fra hvor mye lakselus som er registrert på utvandrende vill laksesmolt.
  • Utgangspunktet er at lus over et bestemt nivå i oppdrettsmerdene påvirker villaksen.
  • Lusenivået avgjør om oppdretterne i hvert PO får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonen.