Mandag starter ankesaken om trafikklyssystemet, ordningen som styrer hvorvidt oppdrettsnæringen får øke sin produksjon (grønt lys), holde den på nåværende nivå (gult) eller nedjusteres (rødt).

Trafikklyssystemet
  • Norge er delt inn i 13 produksjonsområder (PO'er) som fargelegges annethvert år.