27. januar hadde Olje- og energidepartementets høringsfrist for en konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Det er snakk om blant annet bly, sink, kobber, gull, sølv, mangan, jern, titan, kobolt, nikkel, cerium, zirkonium og sjeldne jordarter. Det er metaller og mineraler som trengs til det grønne skiftet, ifølge regjeringen, pluss at det er nødvendig å gjøre seg uavhengig av land som Russland og Kina som Vesten er avhengig av å importere fra i dag.

Serie: Hvem bruker havet?

I en serie artikler setter Intrafish fokus på bruk av havarealene våre.