Gruvedrift i havet vil kreve arealer som er 500 ganger større enn havbruk

Regjeringen ønsker å legge ut et område som tilsvarer nesten hele Norges landareal til mineralvirksomhet på norsk sokkel. Nå skal den forholde seg til 1.100 høringssvar.

Mulig gullgruve? Hydrotermiske skorsteiner ved Fåvne hydrotermale ventilasjonsfelt, ved den arktiske midthavsryggen.
Mulig gullgruve? Hydrotermiske skorsteiner ved Fåvne hydrotermale ventilasjonsfelt, ved den arktiske midthavsryggen.Foto: Senter for dyphavsforskning ved Universitetet i Bergen
Publisert 9. February 2023, kl. 16.00Oppdatert 18. October 2023, kl. 10.02